Bodite mobilni!

doM registracija časa omogoča registracijo prisotnosti na delovnem mestu v skladu s slovensko zakonodajo.

Mobilno beleženje prisotnosti na delovnem mestu, odmore in odhode na malico, službene izhode ter delo od doma oz. izven stalne lokacije. Uporabniku omogoča dostop takojšen dostop do zabeleženih ur za zadnjih nekaj dni, omogoča izpise v pdf registracije časa za zadnjih nekaj mesecev, ter pregled obračuna registriranih ur v ure za plače.

Hkrati pa aplikacija zaposlenemu omogoča najavo dopusta, pri čemer se upošteva uporabnikov letni delovni koledar (delovni in nedelovni dnevi, ostanek dopusta).

Uporaba aplikacije je mogoča samo ob dogovoru z vašim delodajalcem.

Registracija časa
Delavec enostavno registrira prihod in odhod vključno z izhodom za malico in službenim izhodom.
Najava odsotnosti
Delavec preko aplikacije najavi dopust za izbrano obdobje.
Pregled registracije časa
Delavec ima kadarkoli dostop do pregleda registracije časa ali obdelanih ur iz plač.
Popolna avtomatizacija
Popolna avtomatizacija obdelave registracije ur vse do plačilne liste.

Paketi aplikacije doM

Popolnoma se prilagajamo vašim potrebam, zato vam ponujamo 3 pakete...

Mini
do 10 uporabnikov
1,00 €
mesečno na uporabnika

do 10 uporabnikov mobilne aplikacije

Možnost omejitve glede na geolokacijo

Prihod in odhod na del. mesto

Izhod na odmor/malico

Službeni izhod

Najava dopusta za vse uporabnike

Pregledi registracije in dnevnih ur

Administracija v doR

Delo v oblaku

Možnost inštalacije strežniške aplikacije na vaš strežnik

Maxi
50 in več uporabnikov
0,50 €
mesečno na uporabnika

50 in več uporabnikov mobilne aplikacije

Možnost omejitve glede na geolokacijo

Prihod in odhod na del. mesto

Izhod na odmor/malico

Službeni izhod

Najava dopusta za vse uporabnike

Pregledi registracije in dnevnih ur

Administracija v doR

Delo v oblaku

Možnost inštalacije strežniške aplikacije na vaš strežnik

* v ceno ni všteta uporaba namizne aplikacije doR za obdelavo ur registracije časa v plače.

Zaslonski zajemi aplikacije

Registracija časa

Omogoča osnovne funkcije delavcu, prihod na delovno mesto, odhod iz delovnega mesta, izhod na malico ali službeni izhod.

Najava odsotnosti

Delavcu omogoča najavo dopusta za izbrano obdobje. Najava se pošlje izbranemu skrbniku delavca (nadrejeni), ki najavo odobri ali zavrne. Najavo dopusta lahko tudi sam delavec kadarkoli prekliče.

Pregledi

Pregled registracije ur in obdelanih ur iz obračuna plač za delavca. Do pregledov ima delavec kadarkoli dostop.

Vas zanima več?