Ne izgubljajte svojega dragocenega časa s študiranjem davčne zakonodaje, davčne in računovodske posle prepustite strokovnjakom.

Vodenje poslovnih knjig

Glavna knjiga, dnevnik glavne knjige. Za vas vodimo analitične evidence kupcev in dobaviteljev, spremljamo terjatve in obveznosti, upravljamo z zapadlimi terjatvami.

Obračun osebnih dohodkov

Za svoje stranke vodimo kadrovsko evidenco, obračunamo plače, izdelamo plačilne liste, obračunamo druge prejemke fizičnih oseb (avtorski honorarji, podjemne pogodbe,..) in na željo strank poskrbimo tudi za izplačilo. Opravimo vsa potrebna poročanja državnim inštitucijam.

Poročila

Pripravljamo vse vrste poročil. Po potrebi in na željo stranke so mogoča periodična poročila. Izdelava vseh vrst računovodskih izkazov, izdelava davčne bilance, poročanje iz naslova poslovanja s tujino.

Zakonodaja

Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na spremembe zakonodaje. Skrbimo, da je poslovanje celotnega podjetja v skladu z zakoni.

Osnovna sredstva

Evidenca osnovnih sredstev in drobnega inventarja, obračun amortizacije, pripravimo popisno listo za inventuro.

Ostale storitve

Svojim strankam ponujamo tudi veliko drugih storitev. Opravljamo elektronski plačilno promet, pripravljamo predloge za kompenzacijo, obračunamo zamudne obresti, e-hramba dokumentov s čemer so vsi dokumenti vedno pri roki in je papirna predaja preteklost.

ZAKAJ IZBRATI NAS?

Lasten program

Uporabljamo lasten računovodski program, kar nam omogoča hitro odzivnost in prilagodljivost potrebam posameznikov.

Dolgoletne izkušnje

Imamo dolgoletne izkušnje s področja računovodstva in davčnega svetovanja. Skrbimo pa tudi, da svoj kader redno izobražujemo.

Znanje

Naša direktorica si je pridobila naziv "Strokovni vodja računovodskega servisa", s čimer je dokazala svoje strokovno znanje.

Kvaliteta

Prevzemamo popolno odgovornost za opravljeno delo. Svoje delo opravljamo natančno, vestno in zanesljivo.

Vsestranski

Opravljamo računovodske storitve za samostojne podjetnike, podjetja, javne zavode in kmetije.